Öppna ärende

Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Minecraft Server Support

Connection Issues, Server Crashes, Mod and Plugin Issues, Restoring Backups

 Changing, Reinstalls & Upgrades

Upgrade your server version. Restore a cancelled server. Help changing server

 Billing & Cancellations

Payment, Ordering, Cancellations & Package Upgrades

 Password/Login Help

Help logging into control panel, billing account, FTP Uploads

 Domain Names

Ordering and connecting sub-domains to your Minecraft Server. Transfers & Renewals