Tiquet Obert

Si no pot trobar una solució al seu problema a la base de coneixements, pot enviar un tiquet de suport triant el departament adequat abaix.


 Minecraft Server Support

Connection Issues, Server Crashes, Mod and Plugin Issues, Restoring Backups

 Updates & Reinstalls

Update your server version. Restore a cancelled server. Help changing server

 Billing & Cancellations

Payment, Ordering, Cancellations & Package Upgrades

 Password/Login Help

Help logging into control panel, billing account, FTP Uploads

 Domain Names

Ordering and connecting sub-domains to your Minecraft Server. Transfers & Renewals